Bàn Điều Khiển DMX 192

Bàn Điều Khiển DMX 192

Bàn điều khiển DMX 192 là loại thiết bị điều khiển ánh sáng thông dụng nhất để điều khiển các loại đèn như moving head và scanner, laser. Có thể điều khiển tất cả cùng lúc 12 đèn quay moving head.

Bàn Điều Khiển DMX 192
[Xem video clip]

Bàn Điều Khiển DMX 192
[Xem video clip]

Bàn Điều Khiển DMX 192
[Xem video clip]

Bàn Điều Khiển DMX 192
[Xem video clip]

 

 

 

 

 

 

Mã số: 6
Untitled Document
Tìm kiếm Đèn
Nhập nội dung cần tìm

lên đầu trang